De school start op 1 september: voor alle kinderen, volgens het ‘gewone’ systeem: 5 dagen per week in volledige klassen.

Info over de kijkdag en de infoavonden

Door de huidige maatregelen kunnen de kijkdag van vrijdag 28 augustus en de infoavonden van begin september niet doorgaan… Dat vinden we erg jammer! We organiseren daarom volgende alternatieven:

  • NIEUWE kleuters en leerlingen kunnen na afspraak de klas bezoeken. Deze ouders krijgen hiervoor een mail.
  • ALLE juffen en meesters zullen een filmpje opnemen in de nieuwe klas en info geven over de afspraken, de klaswerking, …

We delen dan ook mee hoe het brengen en ophalen van de kinderen zal verlopen vanaf 1 september. Ook hiervoor sturen we alle ouders op 28 augustus een mail.
De nieuwe klaslijsten worden op 28 augustus vanaf 16 uur op de website gepubliceerd.
Op 1 september krijgt elk gezin de nieuwe infobrochure en de schoolkalender voor 2020-2021

8F5162E87BC046BFB71D17A5AF3ABE15