Welkom bij de geocache-challenge!

Jullie kunnen met de klas een verrassing verdienen! Maar we gaan die verrassing niet zomaar weggeven... je zal daarvoor vijf challenges moeten uitvoeren!

Als alles goed is, heb je ondertussen al één of meerdere wachtwoorden gevonden. Super, goed gewerkt al!

Klik hieronder op één van de vijf opdrachten om verder te gaan:

Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4 Opdracht 5

Heb je een opdracht uitgevoerd? Zet dan zeker het bewijsmateriaal op de padlet: https://padlet.com/ouderbasis/qjaicwvwltbjicz7

Veel plezier!