Onze school nam met de leerlingen van de 6de leerjaren deel aan het scholenproject “G-sport en jeugd”. Wij zijn er immers rotsvast van overtuigd dat sport voor mensen met een beperking meer bekendheid én waardering verdient! 

Voorbije week namen de leerlingen in kleine groepen deel via een doorschuifsysteem aan volgende sporttakken: 

  • rolstoelbasketbal: alle leerlingen speelden basketbal vanuit een rolstoel 
  • boccia: een balspel voor mensen met een verstandelijke beperking, gelijkend op petanque 
  • torbal: een soort rolbal voor mensen met een visuele beperking 
  • dovensport: alle leerlingen speelden spelletjes en voerden opdrachten uit met een hoofdtelefoon op zodat zij niets konden horen en de lesgever probeerden te begrijpen via gebaren 

Alle sportdisciplines werden aangeleerd en begeleid door lesgevers van de G-sport en/of mensen met een beperking. 

Zo te horen was het zowel voor de leerlingen als voor de klasleerkrachten een fijne en boeiende namiddag!