Onze school nam vorige week met de leerlingen van de 6de leerjaren deel aan het scholenproject “G-sport en jeugd”. Juf Wencke, meester Simon en juf Hilde zijn er immers rotsvast van overtuigd dat sport voor mensen met een beperking meer bekendheid én waardering verdient! 

Reeds op voorhand lazen de leerlingen in de klas een strip en bekeken ze een filmpje om hen vertrouwd te maken met de diverse soorten beperkingen en sporten. 

Voorbije week namen ze dan deel in kleine groepen via een doorschuifsysteem aan volgende sporttakken: 

  • rolstoelbasketbal: alle leerlingen speelden basketbal vanuit een rolstoel 
  • boccia: een balspel voor mensen met een verstandelijke beperking, gelijkend op petanque 
  • torbal: een soort rolbal voor mensen met een visuele beperking 
  • zitbadminton: alle leerlingen speelden badminton vanuit een zittende positie 

Alle sportdisciplines werden aangeleerd en begeleid door lesgevers van de G-sport en/of mensen met een beperking. 

Het was ongetwijfeld een boeiende en leerrijke ervaring!