Vanaf 1 september kunnen ouders opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage voor hun kinderen, van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Dat gebeurt automatisch of kan via een papieren formulier of online. Voor kleuters kan u recht hebben op een bedrag van 93.21 per kind, voor een leerling uit de lagere school kan dit bedrag oplopen van 104.86 tot 157.29 euro.

De aanvraag dient wel door u zelf te gebeuren; dit kan op twee  manieren:
- online : via uw elektronische identiteitskaart ( indien u zelf niet over een kaartlezer beschikt, kan u steeds bij de directies terecht )
- op papier: u vindt het papier (1 blad recto-verso ) in de folderhouder in de chocogang of bij de directies

Nieuw voor 2016-2017 !

Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen. 

De stad Lier organiseert infomomenten waarbij men mensen helpt om een aanvraag in te dienen (data in de infostand in de inkomhal school, of via deze pdflink).

U hebt tijd tot 1 juni 2017 om de studietoelage aan te vragen, maar niets weerhoudt u om het nu al te doen! Twijfelt u of u een toelage kan krijgen?

Wie meer informatie zoekt of wil weten wanneer zijn dossier aan de beurt is kan terecht op www.studietoelagen.be of kan gratis 1700 bellen.