kiva school logoPesten op school is een probleem dat bijna in alle scholen voorkomt. In Klim op willen we ervoor zorgen dat alle kinderen, ouders en leerkrachten hun school als veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waar pesten minder kans maakt.

Na een intensieve opleiding van het team zijn we in september 2016 van start gegaan met het Finse antipest-programma KiVa (KiVa is het Finse woordje voor fijn of leuk).

KiVa:
  - is een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken
  - legt de nadruk op de groep als geheel
  - betrekt de ouders als opvoedingspartners bij de schoolaanpak
  - werkt preventief

Uit evaluaties blijkt dat er op KiVa-scholen veel minder kinderen zijn die pesten of gepest worden.
Kinderen op KiVa-scholen keuren pesten meer af en komen vaker op voor slachtoffers van pesten.
Daarnaast is aangetoond dat KiVa een gunstig effect heeft op het schoolplezier, de schoolmotivatie en de schoolprestaties van alle kinderen.

Samenwerken tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Het is belangrijk dat zowel op school als thuis de boodschap wordt gegeven dat pesten niet is toegestaan en dat kinderen die gepest worden op steun kunnen rekenen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat pesten goed wordt aangepakt.

We hopen dat u dit initiatief een waardevol programma vindt bij het aanpakken van pesten op school en dat u net zo enthousiast wordt over KiVa als wij.

Samen maken we er een fijne school van!

http://www.kivaschool.be/be/

Nieuw: download nu de oudergids(PDF, 11.97 MB)