logokadee

Voor- en naschoolse opvang wordt door de stad Lier georganiseerd. ‘Kadee’ is voor onze school gelegen in de Sluislaan te Lier. Deze opvang is betalend.

U kan hier terecht ’s ochtends vanaf 7.00 uur en ’s avonds tot 18.30 uur.

Voor meer info: