ami2

- De school en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB ) hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

- Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

- Als de school moeilijkheden van welke aard ook ervaart, bespreken ze dit met de ouders. Indien nodig kan door de ouders, eventueel in samenspraak met de leerkracht begeleiding van het CLB aangevraagd worden. Het CLB zal een begeleidingsvoorstel doen en de begeleiding opnemen als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Meer informatie vindt u op de website van het CLB: www.clb-ami2.be of in volgend document:  pdfCLBAMi2-Je-CLB-helpt-kort-BaO_2020-2021.pdf