In de kleuterschool kunnen we rekenen op de hulp van heel wat (groot-)ouders. Tijdens spelletjesnamiddagen, hoekenwerken en andere activiteiten staan ze de kinderen bij met hun hulp.

Tijdens het zwemmen worden juf Gitte en juf Hilde bijgestaan door de zwemouders. Ze helpen mee bij de eerste zwemoefeningen van de kikkervisjes en de goudvisjes.

Ook tijdens het kleuterzwemmen van de 5-jarigen kunnen de juffen rekenen op (groot-)ouders die helpen bij het omkleden en het zwemmen.

 

Enkele foto's van de spelletjesnamiddagen

4-jarigen:

5-jarigen: