Op 24 mei 2013 behaalde onze school het attest van “VERSTANDIGE SCHOOL”.

De voorbije 2 schooljaren zetten we ons in voor het project :  Afvalarme school 2020.

Bedoeling is om kinderen en ouders te sensibiliseren om mee te werken aan een afvalarme planeet… Wist je dat we in België per dag ongeveer 2 kg per persoon aan afval produceren ? Dat  moet uiteraard verminderen…

Als school werken we hier actief aan mee: we proberen afval te voorkomen door herbruikbare glazen flessen en drinkbekers te gebruiken, afval te sorteren, batterijen en inktpatronen te verzamelen, te knutselen met waardeloos materiaal, …

In juni 2019 werden onze inspanningen weerom beloond en kregen we ons vierde officieel getuigschrift! Onze vierde groene planeet is binnen! Dat werd feestelijk gevierd door een fijn optreden voor alle kinderen!

In 2020 konden we door verschillende inspanningen ook onze laatste planeten binnenhalen. De corona-maatregelen zorgden er echter voor dat de afsluiter van dit project niet feestelijk kon gevierd worden.
Maar het is nog niet gedaan...
 
We hebben het project verlengd met 5 jaar: Afvalarme school 2025. Ook de volgende jaren zullen we ons inzetten om de afvalberg te verkleinen en om onze leerlingen bewust te laten omgaan met onze aarde.
 
afvalarmeschool 2025
 

Foto's uitreiking vierde planeet:

Foto's uitreiking derde planeet:

Foto's uitreiking tweede planeet:

Foto's uitreiking eerste planeet: