Op 24 mei 2013 behaalde onze school het attest van “VERSTANDIGE SCHOOL”.

De voorbije 2 schooljaren zetten we ons in voor het project :  Afvalarme school 2020.

Bedoeling is om kinderen en ouders te sensibiliseren om mee te werken aan een afvalarme planeet… Wist je dat we in België per dag ongeveer 2 kg per persoon aan afval produceren ? Dat  moet uiteraard verminderen…

Als school werken we hier actief aan mee: we proberen afval te voorkomen door herbruikbare glazen flessen en drinkbekers te gebruiken, afval te sorteren, batterijen en inktpatronen te verzamelen, te knutselen met waardeloos materiaal, …

In juni 2019 werden onze inspanningen weerom beloond en kregen we ons vierde officieel getuigschrift ! Onze vierde groene planeet is binnen! Dat werd feestelijk gevierd door een fijn optreden voor alle kinderen!

Ook de volgende schooljaren ondernemen we nog meer acties en ijveren we mee voor een afvalarme school 2020! 

Foto's uitreiking vierde planeet:

Foto's uitreiking derde planeet:

Foto's uitreiking tweede planeet:

 

Foto's uitreiking eerste planeet: